Obowiązkowe ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub też utrata i zniszczenie mienia.

Car-Insurance-Company

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wysiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania. Zakres ubezpieczenia OC jest określony przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym Towarzystwem. Polisę na okres krótszy niż rok możesz podpisać tylko w określonych w Ustawie przypadkach. Szczegółowe informacje znajdziesz w Poradniku CUK. Jeżeli kupiłeś nowy samochód od dealera lub sprowadziłeś auto z zagranicy, które nie posiada polisy OC, musisz ją wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany w kraju masz 30 dni na dokonanie formalności związanych z polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W tym czasie powinieneś podjąć decyzję, czy chcesz nadal korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela (wtedy musisz ją na siebie przepisać), czy też wypowiesz ją i podpiszesz nową w innym Towarzystwie. Jeżeli nabywasz auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musisz ją wykupić w dniu zakupu samochodu. Warto pamiętać, że każda przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowy, to dotychczasową umowę powinieneś wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok. Do ubezpieczeń OC proponujemy Ci dodatkowy pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, które będą chronić Ciebie, Twoich najbliższych i Twój samochód w podróży, takich jak Assistance czy NNW